Saturday, May 26, 2012

K to 12 KURIKULUM: LANGIT O PASAKIT?


Balagtasan:
Isang Pagtatanghal Para Sa
Creative Curriculum(May 27, 2012)   
click this to read my articles:  malleresearchscience.blogspot.com 
Eduardo  Malle Jr. (blogsite owner)              

K to 12 KURIKULUM:LANGIT O PASAKIT?
Sinulat ni: Angel A. Yasis, Jr.


Pangkat Totoo:                                           
1.Angel A. Yasis, Jr.
2.Josephine Q. Entico
3.Sarah M. Adano
4.Lalaine A. Perez
5.Annabel S. Fernandez
6.Angelo L. Nabia
7.Lea C. Carabot
8.Ryan S. Sioco
9.Janet G. Bradecina
10. Leslie H. Brofas
11. Ray Anthony B. Pedroso
12. Ma. Alilie U. Valeros

              Professor ARNULFO M. BALANE
                              Schools Division Superintendent

BALAGTASAN: K TO 12; LANGIT O PASAKIT?
Ni: Sir Angel A. Yasis, jr.

LAKANDIWA:
          Mapayapang pagbati po/ ang nais kong ipaabot,
          Sa lahat ng nariritong /nakikinig, nanunuod,
          Lalong higit sa ’ming gurong/ parang hindi napapagod,
          Sa pagtupad sa tungkulin/ at dibosyong nag-uutos.

Sa ilaw po ng tahanan,/ mga inang maalaga,
          Sa haliging anong tibay, /mga amang mapagpala,
          Pag ang ilaw ay nawala /ang haligi ay uuga!
          Edukasyon ang tutugon /sa tahana’t buong bansa.

Pasens’ya na kayong lahat/ kung kami ma’y makialam
          Sa usaping apektado/ ang maraming mamamayan.
          Edukasyon ang s’yang susi/ sa marangyang kabuhayan.
          Kamangmangan ang salarin/ sa dagok ng kahirapan!
         
Ito po ay balagtasang/ merong tugma’t merong sukat;
          Na sabayang pagbigkas pang/ kami lang ang nakatuklas,
          Patula na pagtatalong/ masining at mabulaklak
          Katutubong kayamanan,/ tradisyon ng Pilipinas!
         
          Sir Balane kayo na po/ ang bahalang magpatawad,
          Kung sakaling magkukulang/ ang kat’wirang ilalahad.
          Sa naritong taong madla’y/ ganon din ang pakiusap
          Palinawin ang malabo/, yon ang aming tanging hangad.

          Ang K to 12 Kurikulum/ dapat ba raw tangkilikin,
          Dahil ito ang s’yang tugon /sa maraming suliranin?
          O dapat bang ibasura/ ang K to 12 ay ilibing,
          At baka raw lalong ito’y/ pasakit ang dulot sa ‘tin?

          Ang dalawang maglalaban/ ay atin nang bigyang-pansin,
          Na sana ay makatulong/ sa problemang lulutasin.
          Una muna ang PASAKIT/ kanina pa nanggigigil,
          Tutol silang ang K to 12/ Kurikulum ay gamitin!
                                                                   1


PASAKIT (1 Tindig):
          Kami po ay makatang /sa tulaa’y sadyang hinog,
          Sa labanan/ ang katulad /ay kidlat at saka kulog,
          Sa pagtula nalilibang,/ sa pagtula nabubusog.
          Kaya’t handang ipagtanggol/ panig namin kahit tulog!

          Matuwid daw/ na landasin/ ang nais na/ taluntunin
Ng magaling/ na pangulong /nagnanais /na pawiin.
Kauhawan sa edukasyong/ minimithi/ lahat natin
Ang K to 12/ mas malamang /PASAKIT ang dulot sa ‘tin?

Kami pong mga magulang/ hanggang ngayo’y/ litung-lito.
Di malaman ang gagawin /sa maraming/ pagbabago.
Ayaw man naming tanggapin/ K to 12 na inihahain,
Parang walang magagawa/ kahit anong aming gawin.

Ang panig po/ ng PASAKIT/ hanggang ngayo’y/ naghihirap,
Kumakayod/ araw-gabi/ at pagod ay dumaragdag.
Parang walang/ pakialam/ ang gobyerno /sa mahirap,
Habang kami’y/ nagugutom/ sila nama’y/ nabubundat!

LAKANDIWA:
          Atin ngayong mapapansin /sa kanilang unang tindig
          Buo nilang kalooban/ ay talagang nag-iinit,
          Ngunit bago magpatuloy/ sa kanilang pagsusungit,
          Akin munang tatawagin /manananggol ng K to 12!
         
          Manananggol ng K to 12/tindig kayo’t bumandila.
          At ang inyong katuwiran,/dito ninyo ipakita!
          Gamitin n’yong panghambalos/ at pansalag ay ang dila…
          Sa pagtulang maindayog/maalindog at mabisa!

LANGIT (1 Tindig):
          Kami pong naririto’y /mga gurong /matulain.
          Nagtutula/ raw si tatay/ noong  kami/ ay gawain,
          Habang yaong/ aming ina’y/ sumasagot/ ng awitin,
          Kaya’t kami /nang umuha,/ may indayog /at may lambing.
2

Hindi kami/ nagtataka/ kungbakit ba umaayaw
          Sa K to 12/ itong aming/ katunggaling/ matungayaw.
          Likas naman/ sa ugali /ng tao ang /umaangal
          Sa t’wing mayrong /pagbabagong /minimithi /ang sinoman.

          Kaya’t kami’y /napilitan /na dito ay pumagitna,
          Upang aming /bigyang-linaw/ ang malabo /sa akala.
          Kulang lang sa/ impormasyon/ang katalong/ ngumangawa,
          Kaya’t sila’y/ nag-iini/t ignorante /palibhasa.

          Kaya’t ngayo’y/ humanda kayo/ katagisang/ mapagbintang…
          Yamang kayo’y/ kasangkapang /sa pag-unlad/ humaharang.
          Ang akin lang /pakiusap /buong pusong /kahilingan
          Palawakin/ n’yo rin san/a ang puso n’yo/ at isipan!

PASAKIT (Ika-2 Tindig)
          Paano nga ba tutugon/ ang K to 12/ kurikulum?
          Ito ba ay pampataas /sa antas ng /edukasyon?
          Mapabubuti ba nito /mga batang/ kunsumisyon?
          At sa mga/ hanapbuhay/ ay ito ba /ang solusyon?
         
Ito ngayon/ ang hamon ko/ dito sa ‘king/ katunggali…
          Patunayan /ninyo ngayong/ mabuti ang/ inyong mithi!
          Baka naman/ pandagdag lang/ sa gusto n’yong/ maiuwi,
          Sa pondo na/ nakalaan, /pipingas at /babahagi!

          Kaya’t kami’y /naririto/ umiiyak, /nanggigigil.
          Saan pa kaya/ susungkitin/ ang salaping /gugugulin,
          Na sukat na/ gagastusin/ sa pagdagdag/ ng year level?
          Yaong aming/ pagtitiis /sa’n pa kaya /huhugutin?

LANGIT (Ika-2 Tindig):
Kundi n’yo pa /nalalaman /makinig kayo’t imumulat.
          Kurikulum /na K to 12/ sa ‘ting bansa’y /pampaangat.
          Ito’y hakbang /ng gobyerno/, para sa ‘ting /apo’t anak,
          Upang sila’y/ magkaroon/ ng bukas na/ maliwanag.

         
                                                          3

Sa K to 12 /tutuklasin/ kung ano ang/ nararapat…
          Kakayahang/ lilinangin/ sa anak mong /nangangarap.
Doon sila/ sasanayin/ upang yaong/ abilidad,
Sa trabahong/ papasuka’y/ maging sanay,/ maging ganap.
         
          Ito rin  ay/ nakatutok /sa ‘ting mga /mag-aaral,
          Upang yaong/ paghihirap /ay magkaro’ng /kabuluhan.
          Yaong dagdag /na panahon/ ay dagdag ring kakayahan…
          Karagdagang/ kaalama’t/ sa kita ay/ karagdagan.

PASAKIT (Ika-3 Tindig):
          Nakaluhod /na nga kami’y /nais n’yo pang/ pataubin,
          Sa dagdag na/ paghihirap /dagdag libag/ ang kakamtin!
          Hindi kaya/ mauwi lang/ sa pagiging/ kulangutin
          Noong aming /mga anak/ ang panahong /gugugulin?

          Paano pa /magagawang/ mga anak /patapusin?
          Gayong ako’y/ pasmado na’t /malapit nang/ mag-ulyanin…
          Ako’y simpleng/ mamamayan/ at simple rin/ ang hangarin;
          Mapatapos /ang anak ko/ bago ako/ mapalibing!
         
          Kaya’t ako’y /nagtataka/ sa K to 12 /ninyong alay;
          Pinahaba/ ang panahon/ kagastusa’y /nadagdagan…
          Samantalang/ bakit noon /ang panaho’y/ maikli lang?
          Mga bata’y /matalino’t/ masunurin/ sa magulang!

LANGIT(Ika-3 Tindig):
K to 12 ang/ kasagutan /upang ika’y /makatipid,
          Sa gastusi’t/ sa panahon,/ makinig ka’t/ isusulit.
          Senyor hayskul gradweyt pa lang /ay meron nang sertifikeyt,
          At meron  nang / kasanayang/ sa trabaho’y /magagamit.
         
Kung ikaw ay ama’t ina /na wala ngang/ pampaaral…
          Senyor Hayskul na anak mo’y/ pwede ka nang/ matulungan.
          Hindi ka na /gagastos pa/ kung talagang /kinukulang…
          Lalo pa at/ ang ‘yong anak, /kakayaha’y/ bokasyonal.

         
                                                          4


At di mo ba/ nalalamang/ isa itong/ bansa natin…
Na may basic/ education /na maikli /at putlain?
          Kaya’t ngayo’y /panahon na/ sa tulungang /pagtatanim,
          Upang yaong/ mga anak,/ natin bukas,/ may anihin!

PASAKIT (Ika-4 Na Tindig):
Aani ng /mga bungang/ hindi hinog/ sa panahon,
          Dahil parang/ kinalburo,/ hindi handa’y/ isinulong!

LANGIT (Ika-4 Na Tindig):
          Isinulong/ dahil ito/ ang s’yang tiyak/ na tutulong,
          Natatanging /programa at/ natatanging/ kurikulum!

PASAKIT (Ika-5 Tindig):
          Kurikulum…/ Ano ba yon? /Makakain/ pag nagutom!?

LANGIT (Ika-5 Tindig):
          Magugutom /ka talaga/ pag hindi ka /sumang-ayon!

PASAKIT (Ika-6 Na Tindig):
          Sasang-ayon /lamang kami,/ pag nawala/ ang korupsyon!

LANGIT (Ika-6 Na Tindig):
          Ang korupsyo’y/ mawawala/ sa mabuting /edukasyon!
         
LAKANDIWA (Ang Hatol):
          Sandali lang! Hintay muna!/  Baka kayo’y magsakitan!
          Baka kayo ay mahighblood/bumaba ang inyong sugar.
          Ang  hangarin natin dito’y /ang malabo’y mapalinaw…
          Mawawalang silbi ito/ kung laging magsisigawan.
         
Sa pagkakataong ito/ ay akin nang puputulin,
          Itong ating balagtasan/ kahit tayo’y medyo bitin.
          Bilang dito’y lakandiwa /ay ako na ang pipigil,
          Bago pa may magkawalk-out/bago pa may himatayin.

                                                                    5


Hindi natin masisisi /kung mag-alab ang damdamin
          Nitong panig ng PASAKIT/ na ngayon ay nanggigigil.
          Kung ang hangad nila ngayo’y/ pandugtong lang sa pagkain…
          Hangad naman nitong LANGIT/ ay buhay ng bansa natin.

          Sino ang di magagalit, /sino ang di mayayamot?
          Pag hindi mo malalaman/ang totoong niloloob.
          Ng K to 12 Kurikulum/mamamatay ka sa himutok!
          Lalo’t ang ‘yong hanapbuhay/paglalako ng tinumok!
         
          Hindi  natin  makakamtan / pangarap na  kaunlaran,
          Kung  ang  ating  iisipi’y/  pansariling  kapakanan.
          Ang  mabigat  na desisyon/  pag di  natin  sinimulan…
          Kundi  tulog  sa  pansitan, /pupuluti’y sa  kangkongan!

          Ang  anumang  layo ‘t agwat /  kaylan  ma’y  di  mararating,
          Kung  titingna’t uupo lang/  at  di  natin  lalakarin.
          Kundi  ngayon  sisimulan / ang  malawak na lakbayin,
          Sa lugar  mong  nadapaa’y/ doon ka na  ililibing!
         
At sa  tinipak-tipak  nga/ ng  ‘yong mumunting  palakol,
          Ay sukat  nang  makatibag/  ng  malaking  punongkahoy!
          Kapag  ikaw ay nasanay / sa maghapong  kasisipol …
          Kakabagin ang tiyan mo’t/ utot lang ang maiipon!

          At ang  isang  batong  buhay/  na  malaki’t  sakdal-tigas…
          Sa   tikatik  na  pag-ulan  /ay  sadya  ring  naaagnas.
           Yaong tubong padaluyan/pag barado’t walang butas…
          Ang  tubig  at  saka katas/ di lalabas, di tatagas!
         
Kaya’t  yaong  aking  hatol / patuloy  na  pagbabago
          Dahil  ito   ang  totoo,/at  sigaw  ng  buong  mundo
          Magtulungan  tayong  lahat / mga  kapwa  Pilipino
          Kailan  pa ?  Kundi  ngayon!  At  sino  pa? Kundi   tayo!
         
TANGKILIKIN  ANG  K t0  12, PARA SA’TING  MGA  APO!


                                                                    6  

                                                               CLICK THIS SITES:
                                                       https://coins.ph/m/join/oyzmnc
Saturday, May 12, 2012

THE K to 12 CURRICULUM IN PHILIPPINES (A GLOBAL EDUCATIONAL BELONGINGNESS)

                 Education in the Philippines changed radically, and was before patterned from both of educational systems of Spain and the United States. However, after the liberation of the Philippines in 1946, Filipinos then had moved in various directions of its own.Elementary and high school education is compulsory, and is administered nationally by the Department of Education, along with the assurance of funding for school services and equipments, recruitment of teachers for all public schools, and the supervising and organization of the education curricula.Based on the current education system of the Philippines, students should enter elementary schools at the age of 6 or 7, and for a duration of 6 years. Then, at the age of 12 or 13, students then enter high schools for a duration 4 years. The total years of education is 10.However, recently, the Department of Education proposed the K-12[1] education system, along with the new curriculum for all students. The implementation of the system is "phased". The first phase of the implementation will start on SY 2012-2013. During this school year, universal kindergarten will be finally offered, and will now be a part of the compulsory education system; and a new curriculum for Grade 1 and Grade 7 students. By SY 2016-2017, Grade 11/Year 5 will be introduced, and Grade 12/Year 6 by SY 2017-2018; with the phased implementation of the new curriculum finished by the SY 2017-2018.[2]However, during the new educational cycle, from 2016 to 2018, college enrollment could slow down or could turn to nil because of the entrance of the lower-year students to the new educational system.All public and private elementary schools, high schools and colleges and universities in the Philippines start classes from early-June to mid-June and end from mid-March to early-April.

RATIONALE OF K to 12 IMPLEMENTION IN THE  PHILIPPINES

              The President noted that the Philippines is the only country in Asia and one of only three in the world – two of which are in Africa – with a 10-year basic education program.
“How do Filipinos become competitive if from the very beginning we are already at a disadvantage in the number of years of studying and training? What we want is to give the next generation a strong foundation,” Aquino said.
Early grades
 1. Since career exploration and awareness of the world of work are the key for this age group, bring parents and friends who have unique work experiences to the classroom. Have classroom visitors talk about the positive aspects of work and its related values. Demonstrate how careers/jobs produce all kinds of benefits/good feelings. Be sure to brief the visitors on what aspects of their work they should discuss with the students. Have them blend the aspects of work values with how people feel about themselves.
 2. This is an excellent time to focus on careers and self-esteem. Linking the world of work to self-esteem/self-concept issues is essential during this period of development. Accomplish this through play techniques that simulate work experiences and relevant videos/movies/books.
 3. Help students develop resilience, assets identified that children need in order to grow strong and self-determined, by providing examples of ways to deal with age-appropriate problems. Resilience is a great strength and students need to maximize this asset at an early age.
 4. Teach students how careers/work can contribute to a sense of well-being or happiness. Positive psychology holds that happiness can be taught. Focusing on the positive and rewarding and praising children for it, helps them develop important strengths.
 5. Connect the student�s signature strengths, those characteristics that make them unique and which contribute to feelings of well-being and success, to aspects of career development. For example, leadership, kindness, love of learning, to name a few, can be readily related to careers and jobs.

 6. Do discussions or group exercises that allow the students to talk about their strengths and how these strengths might be useful for facing the demands of careers or everyday life (Steen, Kachorek, & Peterson, 2003).
Middle grades
 1. Middle grades are the most important and most demanding in a student�s development and potential for success. The most critical task, we believe, is to continue developing the signature strengths of the students. These strengths, linked to the world of work and values, will serve as �buffering agents� to facilitate children�s positive development. Without certain strengths to buffer the negative forces of development, students will not be successful.

 2. Similarly, this is the ideal time to introduce students to service learning experiences. Doing some good for someone else, especially if it is associated with careers and career exploration, will enhance one�s own self-esteem and positive development. Field trips related to service learning projects with a career influence, no matter how short the duration, can build positive outcomes. Research on middle school students has shown how service learning experiences can build positive strengths (Scales, 1999).

 3. Show, by using examples from history, current events etc., how people�s careers are inextricably bound to their sense of self-worth and how happy they are in life.
Upper grades
 1. Greater focus can be directed to serious career exploration and review. Detailed and directed assignments regarding career specifics and strengths can begin. Strength audits, taking stock of one�s assets and buffering strengths are techniques that can be productive.
 2. Linking expanded service learning experiences with career exploration can have ancillary positive outcomes. Educational requirements and the associated benefits of post secondary education should be explored.
 3. Allow students to focus on interviewing individuals in particular careers; getting at the dynamics of career benefits from a positive perspective is a good technique for this age group. Help students to identify and use their signature strengths in the interview process.
 4. Get parents and community members involved in planned evening events such as college nights and career nights, where specific interactions between the world of work/career and personal well-being/success are emphasized. 
                       K to 12 program is an innovation adapting the global trends making Filipino graduate a global classes that will bring more pride and honor to our country. This open more windows of opportunity and will provide complete tools for the Filipinos in facing the real world of challenge and competition. A competitive graduates will create more sophisticated ways of providing accompanying the needs of this past changing world.LET US ALL PROMOTE K+12 IN THE PHILIPPINES.

 
Watch or download this video to get acquainted with k+12